7ey9b 4eeh4 k7yry e8i5i 4b52r kn4dt 492k8 3bd7k 7hfs2 4zybn 66s2s 7962b knaa4 945bz e96kr sbbae s798t r6shs yz7y2 ztnrz 9yz68 کیا اینطورین 😐😐😐 حق میدم چون خودمم تجربه کردم |

کیا اینطورین 😐😐😐 حق میدم چون خودمم تجربه کردم

2021.10.15 22:30 ResidentSouth3531 کیا اینطورین 😐😐😐 حق میدم چون خودمم تجربه کردم

کیا اینطورین 😐😐😐 حق میدم چون خودمم تجربه کردم submitted by ResidentSouth3531 to Qdpay [link] [comments]


2021.10.15 22:30 ElSenorDeLasPajas Brenda Song

Brenda Song submitted by ElSenorDeLasPajas to LadiesOfDisneyChannel [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Recker240 Vocês acham comédia romântica tudo igual?

Eu adoro esses filmes, e esses dias tava conversando com uma amiga com quem já assisti um monte desses filmes/séries, mas aparentemente ela discorda comigo nesse aspecto.
Particularmente, eu acho todos eles com a mesma fórmula: garoto conhece garota, eles discutem (às vezes pq um não sabe que ama o outro, machucando os sentimentos dele), depois se entendem e voltam o amor incondicional. Mas mesmo assim, cada um tem personagens diferentes, às vezes carismáticos e que deixam o filme mais legal. Porém não posso discordar que são todos meio clichês, então consigo dizer que são todos iguais, mesmo tendo personagens talvez interessantes e que deixam a história e o filme legal.
Enfim, qual a opinião de vocês?
submitted by Recker240 to conversas [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Mr_Krumpi Can't get streamer charm

I tried getting the Kixstar charm in light of recent events and its not showing up anywhere, i've waited over 24hours, my uplay account is connected to my twitch (i even unlinked and relinked them) i checked both my drops and the ubisoft drops inventory and there's nothing there and obviously i got nothing in game, what can i do get this charm please? :(
submitted by Mr_Krumpi to Rainbow6 [link] [comments]


2021.10.15 22:30 mattg444 o h i o

o h i o submitted by mattg444 to dankmemes [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Quick-Ad715 What force(if any) pulls elections towards a "lower energy state", overcoming the electromagnetic force of its protons?

For example, when a sodium atoms happens upon a chlorine atom; the outermost electron of the sodium atom is said to "want" to jump towards the "lower energy state" of the chlorine atom.
What do we mean by the electron "wanting" anything? Surely there must be some force facilitating this? As the protons of the sodium atom also "wants" to stay electrically neutral, and will keep pulling back on the electron(?).
submitted by Quick-Ad715 to AskPhysics [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Halo4ANGER6 What was the most funniest james cokden or adam sandler jokes?

submitted by Halo4ANGER6 to AskReddit [link] [comments]


2021.10.15 22:30 ImaginaMagica Does this lincoln's 9 look like PMD or error?

submitted by ImaginaMagica to CRH [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Jamesbond907 Everyone probably came to see this guy dance in the stands.

Everyone probably came to see this guy dance in the stands. submitted by Jamesbond907 to ImTheMainCharacter [link] [comments]


2021.10.15 22:30 theneedygreedy Finally made a decision…

Finally made a decision… submitted by theneedygreedy to ElectricScooters [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Immediate_Question99 💰 BABY FLOKI GAME 💰 Stealth Launch 💰 Listed On PancakeSwap 💰 Liquidity locked 💰

💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰💰

🎯 WELLCOM TO BABY FLOKI GAME (BFGame/BNB) 🎯

⏰ 5 minutes ago FAİRLAUNCH ⏰

💌 Telegram https://t.me/BabyFlokiGame

🎯 Pancake Swap : https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap?outputCurrency=0x6f942b323b5c69010f695c46ab6a251fa9715813

🎯 Honeypot: Zero TX
https://www.honeypot.is/address=0x6f942b323b5c69010f695c46ab6a251fa9715813

🎯 Deeplock: Lock LP 90 Days
https://deeplock.io/lock/0xdf830Ea6b5e2DeB45e25288BCdbaEB5CF9bb98e7

🌏 Token BABY FLOKI GAME is funded solely through its own cryptocurrency, a BEP20 token leveraging a smart contract on the Binance Block Chain network. 🌏

• 🏅 DOXXED FOUNDERS
• 🏅 ANTI WHALE MECHANICS
• 🏅 ANTI BOT PROTOCOL
• 🏅 WHITEPAPER
• 🏅LIVE AMA

🎯 We are sick of it aswell it, so we have created our own token and dedicated it to all those that have been scammed so get in early and don’t miss out!
We will make sure this token is safe and a good investment for all, with great rewards to our early holders...🎯

🎯 We set out below some key points for you to consider choosing us:
- No Pre Sale, No Air Drop, Just Stealth Launch
- Total Supply: 1.000.000.000
- No dev wallet (Dev will also buy at start)
- Ownership Renounced
- Liquidity Locked 100%
- No dev wallet (Admins will also buy after launch and keep feeding the liquidity if it is necessary) 🎯
submitted by Immediate_Question99 to AllCryptoBets [link] [comments]


2021.10.15 22:30 miaregan [homemade] Korean inspired pizzas with gochujang sauce, pork belly, and mikes hot honey drizzle

[homemade] Korean inspired pizzas with gochujang sauce, pork belly, and mikes hot honey drizzle submitted by miaregan to spicy [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Grizgratson 3021 in front of me… started arround 22000. Going to be close.

How’s everyone else going with the drop?
submitted by Grizgratson to nbatopshot [link] [comments]


2021.10.15 22:30 fionageck Baby brown snake ❤️

Baby brown snake ❤️ submitted by fionageck to tinyanimalsonfingers [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Mult1scop3 Need help finding a specific podcast that I can't remember the name

So the profile of the podcast looks renaissance font and I swear I had followed the podcast but the letters were yellow and the design of the profile of the podcast was grey, blackish, and white-ish and it would be very helpful if someone found it
submitted by Mult1scop3 to spotify [link] [comments]


2021.10.15 22:30 xosahirah and the winner is... Leon?

submitted by xosahirah to deadbydaylight [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Klawtor1 What's this worth??? I just painted this 3 ft by 4 ft

What's this worth??? I just painted this 3 ft by 4 ft submitted by Klawtor1 to oilpainting [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Substantial-Lynx2198 ACC 7 web endpoint service issue

Having trouble with the web endpoint service on windows. Will not stay running. Anyone dealt with this?
submitted by Substantial-Lynx2198 to Avigilon [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Courant_42Hz Is Vex yuumi's master ?

In the lore yuumi's master left her, saying nothing, and i think i Saw Somewhere that that portal was going to shadow Isles, and the only yordle here is vex sooo, also I think that it was written in the lore that yuumi's master was living alone in bandle , not interacting with other yordles so that could match her personality. Any thoughts ?
submitted by Courant_42Hz to leagueoflegends [link] [comments]


2021.10.15 22:30 moneymarc777 Has anyone did RewardZone

Has anyone actually got any money from them? I’m curious and how much did u spend to get what u got?
submitted by moneymarc777 to SwagBucks [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Successful-Song733 Looking for Erika doll!!

Hi guys! Erika from the Princess and the Pauper was my very first Barbie Doll and I remember how expensive it was at the time and how much my parents worked to get me it. Sadly, my baby sister ruined it at the time and now (14 years later) I am trying to find a new one. I don't want an expensive one, it's enough for me if it's in a decent condition. I still have the flower headband, shoes and hair brush, so I only need the doll and the dress. If anyone has any offers, please let me know. 💙💙
submitted by Successful-Song733 to Barbie [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Trey642 [proper tool watch ]

submitted by Trey642 to Watches [link] [comments]


2021.10.15 22:30 lololy87 This really cool picture of a leaf under a microscope

submitted by lololy87 to pics [link] [comments]


2021.10.15 22:30 Haplophyrne_Mollis Do you bury your truncatas?

View Poll
submitted by Haplophyrne_Mollis to haworthia [link] [comments]


2021.10.15 22:30 masterchief04 Plz Help. I used to no life this game, I put it down for 2 years. I maxed out at around 4900 trophies, but now, I can’t seem to progress past that. This is the deck that pushed me this far. Any advice? The game has changed so much that I’m at a loss at times.

Plz Help. I used to no life this game, I put it down for 2 years. I maxed out at around 4900 trophies, but now, I can’t seem to progress past that. This is the deck that pushed me this far. Any advice? The game has changed so much that I’m at a loss at times. submitted by masterchief04 to ClashRoyale [link] [comments]


http://lovelymood.ru